ELŻBIETA ŚRENIAWSKA

Kandydatka do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

POZYCJA 1

ELŻBIETA ŚRENIAWSKA

Kandydatka do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

POZYCJA 1

PROGRAM WYBORCZY

W Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego chcę się zająć przede wszystkim:

  • właściwym gospodarowaniem finansami publicznymi i budżetem województwa, dla poprawy jakości funkcjonowania całego regionu
  • sposobem pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych, w kończącej się perspektywie 2020, w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać środki unijne, przez co zwiększyć konkurencyjność oraz  innowacyjność świętokrzyskich przedsiębiorstw
  • przygotowaniem województwa świętokrzyskiego do przełomu gospodarczego 2020, by zminimalizować skutki zastoju gospodarczego spowodowanego zakończeniem perspektywy unijnej 2014 -2020 oraz przygotowaniem do wdrożenia nowej perspektywy 2021-2027
  • przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Województwa po roku 2020, jako drogowskazu, który pomoże mieszkańcom, przedsiębiorstwom oraz jednostkom publicznym sprawnie dążyć do wspólnych celów 
  • poprawą warunków funkcjonowania transportu, w tym publicznego oraz pomocą dla gmin, które będą chciały odbudować transport lokalny
  • promocją zrównoważonego rozwoju regionu oraz gospodarki obiegu zamkniętego, aby nasze województwo było przykładem ekologicznej i czystej krainy, w której mamy nie tylko bardzo dobre warunki gospodarcze, ale również piękne widoki, czyste powietrze i odpowiedzialne środowiskowo przedsiębiorstwa
  • promocją wiedzy i najlepszych praktyk, z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego
  • wsparciem dla rozwoju BRANŻ PRZYSZŁOŚCI, które mogą zaowocować nowymi specjalizacjami dla województwa świętokrzyskiego

Wszystkie priorytety mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Ważne jest, by młodzi ludzie chcieli po studiach zostawać i pracować w naszym regionie. Aby ci trochę starsi chcieli tu wracać, przywozić i szerzyć wiedzę z krajów, do których udali się 10-15  lat temu. Zakładać tu swoje przedsiębiorstwa i rozwijać siebie oraz wojewódzką przestrzeń gospodarczą.  I najważniejsze, żeby wszyscy chcieli nawzajem dbać o nasz wspólny piękny region, jakim jest Świętokrzyskie. Bo każdy z nas powinien robić to, co najlepiej potrafi, w służbie społeczeństwu, żeby nasze wnuki miały u boku babcie, a nasze dzieci równe warunki i szanse do rozwoju. Wtedy staniemy się silnym społeczeństwem, które będzie mogło konkurować z najlepszymi ośrodkami w kraju.  

O MNIE

Elżbieta Śreniawska
Lat 59, zamężna. Matka 4 dzieci, babcia.


Wykształcenie wyższe, ekonomiczne.
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Polsce.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej MZK Starachowice.
Członek Rady Programowej TVP3 Kielce.
Nauczyciel akademicki od 1995 roku.
„Lider Transportu 2018”. Nagroda Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego


Szanowni Państwo, drodzy Wyborcy,

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, oprócz sprawnych polityków, potrzebuje przede wszystkim prawdziwych specjalistów i skutecznych menedżerów, którzy doskonale rozumieją potrzeby mieszkańców naszego regionu.

Ponad 10 lat temu pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach zaufali mi w 100% i powierzyli swoje dalsze, zawodowe losy. Na co dzień z sukcesem zarządzam liczącym ponad 650 osób zespołem.
Państwa głos oddany na moją osobę to nie obietnica, a gwarancja poprawy funkcjonowania naszego województwa.
Nazywam się Elżbieta Śreniawska i zamierzam zawalczyć o naszą małą ojczyznę.


SPOT WYBORCZY